Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Toffe Toys als leverancier van producten optreedt. Onder “Toffe Toys “ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak die wordt vertegenwoordigd door Jasper Kroon, gevestigd te Tilburg.

Wanneer door Toffe Toys gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderstaande Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Toffe Toys deze Voorwaarden soepel toepast.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Toffe Toys als leverancier van producten optreedt.

Overeenkomst

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Toffe Toys behoudt zich het recht voor artikelen die niet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij. Indien het product alsnog wordt betaald na deze 10 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW) en exclusief bezorgkosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Toffe Toys zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Toffe Toys is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

Levertijden

Toffe Toys levert de bestelde artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Toffe Toys is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Toffe Toys zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Toffe Toys. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Toffe Toys is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering worden door Toffe Toys gedragen. Toffe Toys hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft koper het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Verzendkosten

Alle prijzen van de artikelen op deze site zijn exclusief verzendkosten. Toffe Toys verzendt uitsluitend verzekerde pakketten. De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor elk pakket tot 10 kilo € 5,95 per bestelling, ongeacht het aantal artikelen, mits het in 1 doos past met maximale afmetingen van 80 x 50 x 35 cm. Bestellingen boven € 150 worden gratis binnen Nederland verzonden, mits het pakket voldoet aan bovengenoemde eisen (max. 10 kg en 80 x 50 x 35 cm).

Toffe Toys verzendt wereldwijd. Internationale verzendkosten zijn op aanvraag.

Voor België hanteren wij het voordelige tarief van € 9,95 voor elk pakket tot 30 kilo en niet groter dan 100 x 70 x 50 cm.

Bestellingen boven € 200 worden gratis naar België verstuurd mits het pakket voldoet aan bovengenoemde eisen (max. 30 kg en 100 x 70 x 50 cm).

Verzending, factuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via PostNL en DHL, maar kunnen ook na afspraak worden afgehaald of bezorgd. Toffe Toys bevestigt uw bestelling per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. In deze mail wordt aangegeven wat het totaalbedrag van de zending is. Alle prijzen zijn inclusief BTW, de verzendkosten worden apart vermeld.

BELANGRIJK: Indien u, om welke reden dan ook, wilt afzien van uw opdracht, dan dient u binnen 24 uur te reageren via e-mail of telefoon. Toffe Toys gaat ervan uit dat, wanneer u niet binnen deze termijn hebt gereageerd, de opdracht bindend is. Er zijn meerdere mogelijkheden van betaling:

Betaling met IDEAL en overmaken/betaalverzoek.

Bankrekeningnummer NL46 KNAB 0605 5370 97 t.n.v. Toffe Toys te Tilburg.

Retourneren artikelen

Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kan het, indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt, binnen 14 dagen worden teruggestuurd. De consument ontvangt dan het bedrag exclusief de verzendkosten retour. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. Mocht Toffe Toys in gebreke zijn gebleven dan zijn de kosten van retourzending voor rekening van Toffe Toys.

Garantie, Niet-goed geld terug en Klachten

Uiteraard neemt Toffe Toys elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Toffe Toys binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst op het afleveradres.

Gegevensbeheer en privacy

Toffe Toys stelt uw persoonlijke informatie nooit aan derden ter beschikking. Toffe Toys verzoekt u uw telefoonnummer en adres bij uw bestelling in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties / de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Toffe Toys nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Heeft u klachten, laat het ons weten! Dit kan via e-mail (info@toffetoys.nl) of schriftelijk per post. Wij zullen dan een passende oplossing zoeken.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Toffe Toys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.